17.07.20 Elevfordelingen skal ikke handle om førsteprioriteter og hudfarve

17.07.20 Elevfordelingen skal ikke handle om førsteprioriteter og hudfarve