Czy kultywujemy tradycje Wielkiego Postu?

Czy kultywujemy tradycje Wielkiego Postu?