#54 Jinde dá developer městu podíl bytů, u nás úplatu. (Ne)dostupné bydlení

#54 Jinde dá developer městu podíl bytů, u nás úplatu. (Ne)dostupné bydlení