Wiersz na poniedziałek. Poezja pozamiejskiego krajobrazu

Wiersz na poniedziałek. Poezja pozamiejskiego krajobrazu