Wiersz na poniedziałek. obserwatorzy i fantaści

Wiersz na poniedziałek. obserwatorzy i fantaści