2EDU #29. Czym są narzędzia autorskie? - Storyline, Captivate, Camtasia i inne.

2EDU #29. Czym są narzędzia autorskie? - Storyline, Captivate, Camtasia i inne.