Prawne aspekty IT (8/10) – o jakie postanowienia umowne powinieneś zadbać zawierając umowę w IT ?

Prawne aspekty IT (8/10) – o jakie postanowienia umowne powinieneś zadbać zawierając umowę w IT ?