Prawne aspekty IT (8/10) – o jakie postanowienia umowne powinieneś zadbać zawierając umowę w IT ?

00:00
30:26
Prawne aspekty IT (8/10) – o jakie postanowienia umowne powinieneś zadbać zawierając umowę w IT ?