Prawne aspekty IT (7/10) – jak wiele obowiązków związanych z RODO ma do spełnienia software house ? (gościnne Paweł Głąb)

Prawne aspekty IT (7/10) – jak wiele obowiązków związanych z RODO ma do spełnienia software house ? (gościnne Paweł Głąb)