[Fundamenty biznesu: jakie cechy pozwalają z sukcesem tworzyć biznes w IT (rozmowa z Krzysztofem Wojewodzicem CEO ESCOLA S.A.)]

[Fundamenty biznesu: jakie cechy pozwalają z sukcesem tworzyć biznes w IT (rozmowa z Krzysztofem Wojewodzicem CEO ESCOLA S.A.)]