061 - Dyrektor sprzedaży - kim jest, co robi, częste błędy, b2b, b2c, Szymon Negacz, SellWise

061 - Dyrektor sprzedaży - kim jest, co robi, częste błędy, b2b, b2c, Szymon Negacz, SellWise