034 - Skąd brać liderów? Rekrutować czy awansować?

034 - Skąd brać liderów? Rekrutować czy awansować?