031 - Od programisty do skalowalnego biznesu, SaaS, Bogusz Pękalski, Polisa w Chmurze

031 - Od programisty do skalowalnego biznesu, SaaS, Bogusz Pękalski, Polisa w Chmurze