[עושים נדל"ן] מי ישלם את הפטור מארנונה לעסקים?

[עושים נדל"ן] מי ישלם את הפטור מארנונה לעסקים?