[עושים נדל"ן] מס הרכישה הופחת: מה יקרה למחירים?

[עושים נדל"ן] מס הרכישה הופחת: מה יקרה למחירים?