העקרונות ליצירת שפת תכנות חדשה [עושים תוכנה]

העקרונות ליצירת שפת תכנות חדשה [עושים תוכנה]