העקרונות ליצירת שפת תכנות חדשה [עושים תוכנה]

00:00
46:39
העקרונות ליצירת שפת תכנות חדשה [עושים תוכנה]