[כשבגרוש היה חור] דוט קום, תקן הזהב ועוד שאלות מאזינים

[כשבגרוש היה חור] דוט קום, תקן הזהב ועוד שאלות מאזינים