[עושים תוכנה] שאלת השאלות - שפה סטטית או דינאמית?

[עושים תוכנה] שאלת השאלות - שפה סטטית או דינאמית?