[עושים היסטוריה] 366: המפץ הגדול, חלק ב' - חייו ומותו של היקום (ש.ח.)

[עושים היסטוריה] 366: המפץ הגדול, חלק ב' - חייו ומותו של היקום (ש.ח.)