[עושים היסטוריה] 358: חצאים, חלק 2

[עושים היסטוריה] 358: חצאים, חלק 2