Kubernetes (chyba?) dla architektów

Kubernetes (chyba?) dla architektów

0 0 about 1 year ago
Mięso od 15:24, za bardzo się rozgadaliśmy na wstęp! ;-)
Temat odcinka to Kubernetes z dwóch punktów widzenia – osoby piszącej aplikacji oraz osoby dostarczającej Kuberentes jako platformę.
Ciekawe linki i inne znaleziska z tego odcinka:

Esencjalista - Greg McKeown
A Very Cold Take on IBM, Red Hat and Their Hybrid Cloud Hyperbole
Clearbit's approach to management
Mature Microservices and How to Operate Them

Find us on Facebook