Pasjoniści

Pasjoniści

1 Followers 1 Followers

Podcasts

  • Łowca Dusz - św. Paweł od Krzyża
    Książka poświęcona postaci św. Pawła od Krzyża, założycielowi Zgromadzenia Krzyża i Męki Pańskiej (Pasjonistów). Człowiek, który wyłania się z kart tej książki, to człowiek żywy, o bogatej, barwnej, wielostronnej osobowości, człowiek wielkiej idei, o wielorakich poczynaniach. Czyta Aleksander Mikołajczak. See more...