Rettidig ømhed - Tomas Dalgaard

Rettidig ømhed - Tomas Dalgaard

0 0 4 years ago
Udsendelse med digter og forfatter Tomas Dalgaard, der udkommer med digte på facebook og email og har udgivet digtsamlingen Rettidig ømhed.
Han spænder vidt i sine digte, mens han spidder sig selv og verden, med satire og hjertevarme. Han har i mange været aktiv på digterscenen i Århus.

Poetklub Århus
http://www.poetklub.dk/

Åben Poetisk Scene
http://www.loeves.dk/bogcafe/fast-aabenpoetiskscene.php

Find us on Facebook