NP #027 - ten z 2 częścią wywiadu o kontrolach UODO w firmach, które straciły dane osobowe klientów

NP #027 - ten z 2 częścią wywiadu o kontrolach UODO w firmach, które straciły dane osobowe klientów