066 - Jak angażować ludzi w zmiany w firmie? - Wojciech Paździor

066 - Jak angażować ludzi w zmiany w firmie? - Wojciech Paździor