054 - Jak to jest z tym budżetem i terminami?

054 - Jak to jest z tym budżetem i terminami?