179: Wy pytacie, Mała Wielka Firma odpowiada

179: Wy pytacie, Mała Wielka Firma odpowiada