267: Czy powinieneś odświeżyć swoją markę? | Maciej Sznitowski

267: Czy powinieneś odświeżyć swoją markę? | Maciej Sznitowski