ST 085: Prosta strategia dla ETF-ów, czyli Global Equities Momentum (GEM)

ST 085: Prosta strategia dla ETF-ów, czyli Global Equities Momentum (GEM)