Kamil Kosowski - przygotowanie fizyczne w Anglii, Niemczech, Włoszech i Polsce

Kamil Kosowski - przygotowanie fizyczne w Anglii, Niemczech, Włoszech i Polsce