Błędy w delegowaniu zadań – PWD#164

Błędy w delegowaniu zadań – PWD#164