92 - Trudny klient: Jak nie dać sobie wejść na głowę? - część 2

92 - Trudny klient: Jak nie dać sobie wejść na głowę? - część 2