91 - Trudny klient: Jak nie dać sobie wejść na głowę? - część 1

91 - Trudny klient: Jak nie dać sobie wejść na głowę? - część 1