תעצבו את המציאות בה אתם חיים - ותפסיקו להיות קורבן לנסיבות - עם איתי ורצ’יק

תעצבו את המציאות בה אתם חיים - ותפסיקו להיות קורבן לנסיבות - עם איתי ורצ’יק