LEKCJA 350 - Cuda odzwierciedlają wieczną Miłość Boga. Ofiarować je to pamiętać o Nim i dzięki tej pamięci zbawiać świat.

LEKCJA 350 - Cuda odzwierciedlają wieczną Miłość Boga. Ofiarować je to pamiętać o Nim i dzięki tej pamięci zbawiać świat.

0 0 3 years ago
MOŻESZ DOŁĄCZYĆ SIĘ I ROZPOCZĄĆ SWOJĄ WŁASNĄ PRAKTYKĘ W DOWOLNYM MOMENCIE.
Zapraszam do wspólnego praktykowania lekcji Kursu Cudów, które ma na celu całkowitą przemianę umysłu - całkowitą zmianę postrzegania wszystkiego i wszystkich w świecie, czyli:
• rozpoznanie nierzeczywistości lęku -cierpienia, poczucia straty i braku oraz winy, a w związku z tym braku uzasadnienia dla gniewu i ataku -
poprzez:
~ puszczenie żalów i uraz
~ porzucenie fałszywych utożsamień, wierzeń, przekonań, idei o sobie ... See More

Find us on Facebook