00:00
50:33
Magda De Wolf schreef het verhaal van haar zoon neer in het boek ‘Nocturne voor Joachim.’ Het werd een oprechte, liefdevolle kroniek waarbij met grote openheid een inkijk wordt gegeven in het leven en het heengaan van een beloftevolle jongeman vol dromen en ambities. Familie en vrienden blijven achter en gaan elk op hun manier om met het gemis. Eén constante bindt hen allemaal, over de dood van Joachim heen, en dat is de warme liefde die ze allen voelden voor deze buitengewone jongeman…

Het boek "Nocturne voor Joachim" verschijnt in november 2019, maar werd in september al voorafgegaan door de podcast. Meer info: www.inter-actief.be/nocturne-voor-joachim
Magda De Wolf schreef het verhaal van haar zoon neer in het boek ‘Nocturne voor Joachim.’ Het werd een oprechte, liefdevolle kroniek waarbij met grote openheid een inkijk wordt gegeven in het leven en het heengaan van een beloftevolle jongeman vol dromen en ambities. Familie en vrienden blijven achter en gaan elk op hun manier om met het gemis. Eén constante bindt hen allemaal, over de dood van Joachim heen, en dat is de warme liefde die ze allen voelden voor deze buitengewone jongeman… Het boek "Nocturne voor Joachim" verschijnt in november 2019, maar werd in september al voorafgegaan door de podcast. Meer info: www.inter-actief.be/nocturne-voor-joachim read more read less

4 years ago #angst, #depressie, #geestelijkegezondheidszorg, #psychischekwetsbaarheid, #suicide, #zelfdoding