Korleis påverkar koronasituasjonen barn og unge?

Korleis påverkar koronasituasjonen barn og unge?