לוחם השמחה - עזרי טובי מספר על ליאור שי ז"ל

לוחם השמחה - עזרי טובי מספר על ליאור שי ז"ל