מדברים בהר: כמה יהודים מתבוללים היום בארץ?

מדברים בהר: כמה יהודים מתבוללים היום בארץ?