על לוחם הלח"י שנפטר, המאבק על הנגב ומה חדש ביריחו

על לוחם הלח"י שנפטר, המאבק על הנגב ומה חדש ביריחו