פרשת ניצבים - כיצד נבוא לראש השנה כולנו יחד? ועל הלוויתו של החיל בראל שמואלי הי"ד

פרשת ניצבים - כיצד נבוא לראש השנה כולנו יחד? ועל הלוויתו של החיל בראל שמואלי הי"ד