Bądź S.M.A.R.T. | PiG Podcast #14

Bądź S.M.A.R.T. | PiG Podcast #14

From: PiG Podcast
0 0 4 months ago
W tym odcinku rozmawiamy o metodzie S.M.A.R.T., która pomaga formułować cele, w sposób zwiększający szanse na ich osiągniecie. Nazwa metody pochodzi od pierwszych liter angielskich słów Specific, Measurable, Achievable, Realistic i Time-bound. Istnieje również polski odpowiednik rozwinięcia tego akronimu:
- S - Sprecyzowany,
- M - Mierzalny,
- A - Atrakcyjny,
- R – Realistyczny,
- T - Terminowy.

Do tych pięciu liter można dodać jeszcze dwie litery:
- E – Ekscytujący,
- R – Zapisany
i sprawić, ... See More

Find us on Facebook