07. Błażej Pawlik (Grupa 3S) – o (nie)ograniczonych możliwościach telefonii IP.

07. Błażej Pawlik (Grupa 3S) – o (nie)ograniczonych możliwościach telefonii IP.