03. Tomasz Mrozowski - „Akcja adaptacja”, czyli szanse dla menedżera w czasach zmiany.

03. Tomasz Mrozowski - „Akcja adaptacja”, czyli szanse dla menedżera w czasach zmiany.