Masomo nasıl oyun geliştiriyor?

Masomo nasıl oyun geliştiriyor?