Logos #3: Ayn Rand e as virtudes do egoísmo

Logos #3: Ayn Rand e as virtudes do egoísmo