Gamercast ep21: Vita TV and Vita 2000!

Gamercast ep21: Vita TV and Vita 2000!