L'artista: Ragnar Kjartansson

L'artista: Ragnar Kjartansson