Por que? Por que? A expansión imperialista no s. XIX

Por que? Por que? A expansión imperialista no s. XIX

0 0 4 years ago
EPISODIO 09. TEMPORADA 01
No último terzo do s. XIX as principais potencias europeas van consolidar un proceso de expansión territorial que os leva á creación de grandes imperios coloniais. O mundo, directa ou indirectamente, fica baixo o control de Gran Bretaña, Francia, Holanda, Portugal ou Alemaña, aos que se unen por primeira vez as potencias emerxentes de Estados Unidos ou Xapón, que van xogar un papel tan destacado nas seguintes décadas.
Neste episodio preguntámonos sobre as causas ... See More

Find us on Facebook