Yes, we can!: Liberalismo e o nacemento dos EE.UU.

Yes, we can!: Liberalismo e o nacemento dos EE.UU.

0 0 4 years ago
EPISODIO 05. TEMPORADA 01
Viaxamos desde a actualidade das eleccións nos EE.UU. até a segunda metade do s. XVIII, onde analizaremos como os habitantes das trece colonias británicas en Norteamérica erguéronse contra o poder da metrópole e constituíronse nun novo país, o primeiro rexido polos principios da Ilustración, cunha Constitución escrita que consagraba os principios democráticos. Mais antes visitamos Inglaterra, onde veremos rodar a cabeza dun rei e a instauración dun réxime coñecido ... See More

Find us on Facebook