Episode 19: Den sociale dimension III – I Øst og Vest

Episode 19: Den sociale dimension III – I Øst og Vest